Dyrking av SMART fundraising -mål

D

SMART er et akronym som vinner bemerkelsesverdig popularitet i næringslivet, og som representerer viktige funksjoner som spesialister generelt er enige om at må innarbeides i dine mål for å tilpasse deg til en vei til suksess. Dette systemet ble introdusert i 1981 da en artikkel av George Doran (det er en SMART måte å skrive ledelsens mål på) understreket behovet for å metodisk angi hva du vil jobbe mot for å optimalisere sjansene for suksess.

Dette fødte femdelsmodellen for å dyrke de beste målene for prosjekter i mange bransjer. Selv om det har dukket opp mange variasjoner som forklarer fenomenet SMART -mål, vil den ideelle modellen for innsamling bestå av;

S – SPESIFIKK

M – MÅLbar

A – AMBITIOUS/ ATTAINABLE

R – RELEVANT

T – TIDSBASERT

Ved å bruke denne SMART -modellen til å dyrke og sette mål for innsamlinger og andre prosjekter, blir det enklere å lage effektive handlingsplaner for dem, og det blir også enkelt å senere evaluere suksessnivåer. Passende råd og råd om innsamlingsaktiviteter spesielt for ideelle organisasjoner, veldedige organisasjoner og sosiale virksomheter kan fås fra riktig ideell og innsamlingsrådgivning.

Spesifikasjonene til SMART -modellen for pengeinnsamling kan forklares som følger;

S – SPESIFIKK

Det er først og fremst veldig viktig når du setter deg mål for å tydelig avgjøre hva det endelige resultatet skal være. I miljøet for pengeinnsamling innebærer det å være spesifikk ganske enkelt å være krystallklar på økonomiske mål og hvilken innvirkning det vil få på organisasjonen din når disse målene er nådd.

Skal du gå videre for å svare på spørsmål om hva som må gjøres for å nå målene? Og ” hvem ” skal tjene på å nå disse målene? Sammen med ” hvor ” og ” hvorfor ” øker spesifisiteten. Å tydelig skissere og skrive disse spesifikke målene hjelper deg med å unngå distraksjoner. Eksempler på spesifikke mål for innsamling kan være:

 • Få 200 nye givere
 • Og øke 25% på fjorårets totale donasjoner for å skaffe mat, husly og utdanning for hjemløse utnyttede tenåringer.

M – MÅLbar

Denne funksjonen i SMART -målemodellen for innsamling gir noen avklaringer til de spesifikke målene som svarer på spørsmål om ” hvor mye ” og ” hvor mange ” for å gjøre dem lett kvantifiserbare. Med andre ord kan målbarhet oppnås ved å etablere definerte metoder for hvordan man vet om mål er nådd eller ikke, for eksempel skissering:

 • Hvor mye skal heves
 • Hvem vil være ansvarlig for å spore fremdriften
 • Hvordan vite når mål er nådd eller ikke.

A – AMBITIOUS/ ATTAINABLE

Det er veldig fordelaktig når innsamlingsmål er både ambisiøse og oppnåelige. Det er betydelige vanskeligheter ved bruk av forståelsen av tilgjengelig ferdighet og ressurser for å finne det ideelle punktet mellom realistiske og ambisiøse mål. Det er viktig å merke seg at vanskelige mål oftest oppmuntrer til større prestasjoner. Imidlertid må du alltid ta i betraktning at urealistiske og uoppnåelige mål kan føre til frustrasjon og skade på moral, noe som er sentralt spesielt for innsamling.

Å gi svar på følgende spørsmål vil hjelpe enhver organisasjon med å sette seg oppnåelige mål for innsamling:

 • Gjennomsnittlig donasjonsstørrelse?
 • Innsamlet midler i tidligere online kampanjer og arrangementer?
 • Antall givere i forrige kampanje?
 • Organisatoriske ressurser (dyktighet, tid og penger) forpliktet til innsamlingsaksjonen?

R – RELEVANT

Lykkes med å sette spesifikke, målbare og oppnåelige mål uten relevans, skrik ufullstendig og lurt. Det er utvilsomt nødvendig for at innsamlingsmål skal være relevante. I denne SMART -målfunksjonen må du tydelig fastslå hvordan det å skaffe midler og oppnå fastsatte mål fungerer for organisasjonens sak. Her er hovedspørsmålet som skal besvares ” hvorfor ”?

For å grundig sjekke om det er nødvendig å sette opp innsamlingsmål, er det avgjørende å undersøke direkte forhold til organisasjonens oppdrag. Dette kan gjøres ved å angi:

 • Hva vil det spesielt gjøre for organisasjonen og dens oppgave å nå de fastsatte målene?
 • Hvilken direkte eller indirekte innvirkning vil det merkes som fremhever livene som skal forbedres eller til og med reddes?
 • Har din målgruppe direkte fordel av dette målet?
 • Klare forbindelser og forhold mellom nåværende organisasjonsaktiviteter og de etter realisering av mål?

Det er tydelig å skissere hvem som drar fordel av midler som samles inn i forbindelse med organisasjonens opprinnelige oppdrag, og som fremhever og uttrykker relevans.

T – TIDBASERT

Selv om den siste av de fem SMART -funksjonene er like viktig som de andre fordi tidsfrister spiller en stor rolle for å gjøre mål spesifikke og målbare. Et mål som ikke er tidsbasert, kan suspenderes på ubestemt tid. Mål og innsamlingsmål krever jevn start- og sluttdato, ettersom de gir synlige referansepunkter og kraftig motivasjon for både innsamlingsaksjonene og deres donorer. Frister bør også være ambisiøse, men oppnåelige fordi de er veldig viktige for budsjettet til organisasjoner. Å inneha kampanjens tidslinjer letter regelmessig kontroll av fremdriftsnivået mot mål. SMART -innsamlingsmål bør tydelig skissere:

 • Startdato for kampanjen
 • Sluttdato for kampanjen
 • Kampanjens tidslinje med angitte steder på bestemte viktige punkter under kampanjen
 • Presenter trinn og oppgaver som skal utføres med forslag til å håndtere utfordringer og uforutsette.

Å sette, dyrke og utføre SMART -mål under ledelsen av innsamlingsarrangementer og kampanjer øker sannsynligheten for suksess, noe som innebærer suksess ved å skaffe midler som organisasjonen trenger. Denne SMART -modellen med fem funksjoner kan være svært gunstig for å garantere suksess i forvaltningen av innsamling av sosiale virksomheter og andre prosjekter, ettersom de gir fokus og orientering til kampanjene dine.

About the author

Add comment

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta