By | April 24, 2022

เมื่อพูดถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กระบวนการมักจะซับซ้อนและเครียดมากกว่าที่ผู้คนจะคิด ไม่ว่าเราจะพูดถึงการเคลมประกันธุรกิจ หรือการเรียกร้องส่วนบุคคล กรมธรรม์ประกันภัยนั้นซับซ้อนโดยธรรมชาติและหากปราศจากความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ นโยบายมักจะถูกเข้าใจผิดหรือตีความประโยคผิด ส่งผลให้จำนวนเงินที่จ่ายออกมานั้นต่ำกว่าที่ยุติธรรม วิธีที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับการคุ้มครองในระหว่างกระบวนการนี้คือการพูดกับที่ปรึกษาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เกี่ยวกับการเคลมประกัน TPD หรือการเคลมประกันอุบัติเหตุ การพูดคุยกับที่ปรึกษามีความสำคัญมากกว่า กรมธรรม์ประกันความทุพพลภาพทั้งหมดหรือบางส่วนหมายความว่าคุณจะได้รับเงินเป็นจำนวนมากหากคุณทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงและถาวร อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ผู้ถือกรมธรรม์หลายคนต้องเผชิญคือนโยบายเหล่านี้เป็นวงกตของประโยคและข้อกำหนด ซึ่งทำให้คุณต้องพึ่งพาบริษัทประกันภัยโดยสิ้นเชิงในการคำนวณการชำระเงินที่คุณมีสิทธิ์ได้รับอย่างเหมาะสม ที่ปรึกษาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรู้ดีถึงรายละเอียดของกรมธรรม์และพวกเขาทำงานให้กับคุณ ไม่ใช่บริษัทประกันภัย

แต่ที่ปรึกษาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะทำอย่างไรกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกัน TPD ของคุณ? ผู้คนจำนวนมากถามคำถามนี้ และคำตอบก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยกำลังจะประเมิน TPD หรือการเคลมประกันอุบัติเหตุทางร่างกาย รวมถึงระบุว่าจะติดต่อกับผู้ให้บริการของคุณอย่างไร พวกเขาจะประเมินสถานการณ์ของคุณและแจ้งให้คุณทราบว่าคุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการเรียกร้องหรือไม่ และคุณจะดำเนินการอย่างไรให้ได้ดีที่สุดเพื่อให้ได้เงินที่คุณรู้สึกว่าเป็นหนี้อยู่ การจัดการกับที่ปรึกษาการเคลมจะช่วยขจัดความเครียดมากมายจากบ่าของคุณ

อีกเหตุผลหนึ่งที่คุณจะต้องการจัดการกับที่ปรึกษาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันดับต้น ๆ เพราะพวกเขามักจะมีความสัมพันธ์กับบริษัทประกันภัย การสื่อสารกับบริษัทประกันภัยอาจเป็นเรื่องยากเมื่อพิจารณาจากภาษาเฉพาะอุตสาหกรรมที่คุณจำเป็นต้องรู้ แต่เมื่อคุณมีที่ปรึกษาการเคลมที่ทำงานให้กับคุณ พวกเขารู้จักธุรกิจและสามารถพูดคุยกับบริษัทประกันภัยได้โดยตรงในนามของคุณ

หากพวกเขามีความสัมพันธ์กับบริษัทนั้นอยู่แล้ว ก็มีเหตุผลที่พวกเขาจะสามารถผ่านระบบราชการและเอกสารทั้งหมดที่มีความหมายเหมือนกันกับองค์กรเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาอาจได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจมากเมื่อพิจารณาจากสภาพของคุณ และในกรณีส่วนใหญ่ พวกเขาจะได้รับผลการเรียกร้องที่อาจเป็นไปไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากพวกเขา หลายคนคิดว่าไม่สมเหตุสมผลที่จะจ่ายเงินให้ใครสักคนเพื่อรับเงินจากบริษัทประกันภัย แต่ในบางกรณี คุณจะต้องจ่ายเล็กน้อยให้กับที่ปรึกษาการเคลมเพื่อที่คุณจะได้ทราบจำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระทั้งหมด