นโยบายความเป็นส่วนตัว

Trvor Consulting Australia มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีที่สุดแก่คุณ Trvor Consulting Australia ผูกพันตามพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว 1988 (Cth) ซึ่งกำหนดหลักการหลายประการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคล

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

มีหลายแง่มุมของเว็บไซต์ที่สามารถดูได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม สำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติการสนับสนุนลูกค้าของ Trvor Consulting Australia ในอนาคต คุณจะต้องส่งข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกัน หรือให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในการกู้คืนรหัสผ่านที่สูญหายของคุณ

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจว่าจ้างบริษัทอื่นเป็นครั้งคราวเพื่อให้บริการในนามของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดการข้อซักถามเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้า การดำเนินการธุรกรรม หรือการขนส่งสินค้าของลูกค้า บริษัทเหล่านั้นจะได้รับอนุญาตให้รับเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการส่งมอบบริการ Trvor Consulting Australia ใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรเหล่านี้ผูกพันตามภาระหน้าที่ในการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สำหรับผู้เยี่ยมชมแต่ละคนที่จะเข้าถึงไซต์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทเบราว์เซอร์ เวอร์ชันและภาษา ระบบปฏิบัติการ หน้าที่ดูขณะเรียกดูไซต์ เวลาในการเข้าถึงหน้าเว็บ และที่อยู่เว็บไซต์ที่อ้างอิง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้ใช้ภายในเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดปริมาณการเข้าชม แนวโน้ม และการนำเสนอเนื้อหาส่วนบุคคลให้กับคุณในขณะที่คุณอยู่ที่ไซต์นี้เท่านั้น
ในบางครั้ง เราอาจใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อการใช้งานใหม่ที่ไม่คาดคิดซึ่งไม่ได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา หากแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลของเรามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เราจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใหม่เหล่านี้เท่านั้น ข้อมูลที่รวบรวมจากเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ปรับปรุงใหม่ของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

Trvor Consulting Australia ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา หากคุณมีข้อโต้แย้งต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณไม่ควรเข้าถึงหรือใช้ไซต์

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายใต้ข้อยกเว้นที่กฎหมายอนุญาต หากคุณต้องการทำเช่นนั้น โปรดแจ้งให้เราทราบ คุณอาจต้องส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย Trvor Consulting Australia ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการค้นหาและให้การเข้าถึงข้อมูลของคุณตามคำขอ

ติดต่อเรา

Trvor Consulting Australia ยินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ในช่วงเวลาทำการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์