PERSONVERN POLITIKK

P

TRVOR Corporations retningslinjer for beskyttelse av personopplysninger TRVOR Corporation anerkjenner viktigheten av personlig informasjon og sikrer beskyttelse og sikring av kundenes personopplysninger som et grunnleggende prinsipp for virksomheten og dets ansvar overfor samfunnet. Følgelig har TRVOR etablert retningslinjene for beskyttelse av personopplysninger beskrevet nedenfor og sikrer at alle dets offiserer, ansatte og forretningspartnere forstår og fullt ut overholder retningslinjene. Denne personvernerklæringen er ikke for fysiske personer som er berettiget i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR). Hvis du er en kunde som er underlagt GDPR, vennligst se Personvernerklæring for GDPR.

• 1. Innsamling, bruk, fremskaffelse og overlevering av personopplysninger

o 1 Personopplysninger skal kun samles inn etter å ha informert kundene om formålet og innhentet samtykke for å gjøre det, unntatt når rettighetene eller interessene til kunder eller tredjeparter kan bli skadet . Omfanget av bruk av personopplysningene som samles inn er begrenset, og informasjonen skal håndteres hensiktsmessig innenfor dette omfanget.

o 2 Personopplysninger som samles inn av TRVOR skal ikke gis til tredjeparter uten forutgående uttrykkelig samtykke fra kundene, med unntak av det som kreves av lov eller forskrift.

o 3 TRVOR kan overlate kundenes personopplysninger til autoriserte tredjeparter. TRVOR skal i alle slike tilfeller velge mottaker med stor omhu blant de parter som har etablert et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysningene, og foreta nødvendig tilsyn eller på annen måte sørge for, gjennom kontrakt mv. fastsetter beskyttelsesnivået som skal overholdes, at mottakeren forvalter informasjonen på riktig måte.

• 2. Avsløring, korrigering, opphør av bruk osv. av personlig informasjon TRVOR skal imøtekomme forespørsler om avsløring, retting, opphør av bruk osv. av kundenes personopplysninger umiddelbart innenfor et rimelig omfang.

• 3. Implementering av sikkerhetstiltak TRVOR implementerer beskyttelsestiltak og arbeider hardt for å forhindre uautorisert tilgang til personlig informasjon, og tap, ødeleggelse, endring, lekkasje osv. av slik informasjon. Spesifikke regler som regulerer hensiktsmessig håndtering og bruk av personopplysninger er på plass, og personalet er pålagt å ta ansvar for dette.

• 4. Overholdelse av lover, forskrifter og andre normer knyttet til personopplysninger Med hensyn til overholdelse av lover, forskrifter og andre normer knyttet til personlig informasjon, overholder TRVORs offiserer, ansatte og forretningspartnere som håndterer personopplysninger lovene, forskrifter og retningslinjer knyttet til beskyttelse av personopplysninger og personvern for kommunikasjon.

• 5. Kontinuerlige forbedringer av denne retningslinjen for beskyttelse av personopplysninger og interne regler og forskrifter TRVOR gjør kontinuerlige forbedringer av denne retningslinjer for beskyttelse av personopplysninger og interne regler og forskrifter for å sikre at beskyttelsen av personopplysninger som bestemt av sosialt aksepterte normer er gjennomført effektivt.

• 6. Forespørsler om personlig informasjon TRVOR vil gjøre sitt ytterste for å svare på forespørsler umiddelbart innenfor et rimelig omfang. Ta kontakt med TRVORs kundeservice.

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta